ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า   เทศบาลตำบลหนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร